เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
 ชื่อเรื่อง 
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
 ISBN  978-974-03-2797-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 เลขเรียก LC  P90 อ372 2554
 เลขหมู่  P90 อ372 2554
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุง
 ลักษณะทางกายภาพ  466, [1] : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: การสื่อสารและการโน้มน้าวใจ - - ทัศนคติ ความเชื่อ กรอบอ้างอิง และการโน้มน้าวใจ - - ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีสมดุล : หัวใจของการโน้มน้าวใจ - - ผู้รับสารในฐานะปัจเจกบุคคลวิเคราะห์ตามทฤษฎีต่างๆ - - ผู้รับสารในฐานสมาชิกกลุ่มกับการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ - - อิทธิพลของผู้สื่อสาร - - ช่องทางการสื่อสาร - - การสร้างสารเพื่อการโน้มน้าวใจ : การใช้คำ อวัจนสาร และการใช้หลักฐาน - - การสร้างสารเพื่อโน้มน้าวใจ : การจัดเรียบเรียงสารและจิตวิทยาในสาร - - สัญญาวิทยากับการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ - - การแพร่กระจายนวัตกรรมและการยอมรับเทคโนโลยี - - การสร้างสารเพื่อโน้มน้าวใจ : ตรรกะในการสื่อสาร - - การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจกับกลุ่ม - - การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจกับมวลชน - - การโน้มน้าวใจในการรณรงค์และการเคลื่อนไหว - - การรณรงค์เพื่อกิจกรรมสาธารณะ - - จริยธรรมในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
 หัวเรื่อง  การสื่อสาร
 หัวเรื่อง  การจูงใจ (จิตวิทยา)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
P90 อ372 2554 ฉ.1 
  Barcode: 10034832
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท]

    หัวเรื่อง [การสื่อสาร]
    หัวเรื่อง [การจูงใจ (จิตวิทยา)]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การสื่อสารเพื่อก..
Bib 13399120131

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2016. ULIBM