เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  

 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  นิตยา เพ็ญศิรินภา
 ชื่อเรื่อง 
การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด : แนวคิดและการปฏิบัติ / นิตยา เพ็ญศิรินภา
 ISBN  978-616-50-5134-7
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
 เลขเรียก NLM  WG210 น578ก 2554
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฉ, 141, [1] หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: โรคหัวใจและหลอดเลือด และการป้องกัน - - แนวคิดการเสริมพลังกับการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด - - ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการเสริมพลังบุคคล - - การปฏิบัติในการวางแผน การจัดกิจกรรมและการประเมินผลโครงการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด - - กรณีตัวอย่างการจัดกิจกรรมและโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดตามแนวคิดการเสริมพลัง - - บทเรียนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสถานบริการสาธารณสุข
 หัวเรื่อง  หัวใจ, โรค--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  หลอดเลือดโคโรนารีย์, โรค--การป้องกันและควบคุม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 เชื่อมโยง*  การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจ0001.pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WG210 น578ก 2554 ฉ.1 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WG210 น578ก 2554 ฉ.2 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WG210 น578ก 2554 ฉ.3 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WG210 น578ก 2554 ฉ.4 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WG210 น578ก 2554 ฉ.5 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WG210 น578ก 2554 ฉ.6 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WG210 น578ก 2554 ฉ.7 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 3 ธันวาคม 2558
  จอง

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การเสริมพลังเพื่..
Bib 13399120079

 
 
  Union Library Management : ULibM
Copyright 2015. uMedia v3