เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ศิราณี อินทรหนองไผ่
 ชื่อเรื่อง 
กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ / ศิราณี อินทรหนองไผ่
 ISBN  974-965-596-6
 พิมพ์ลักษณ์  มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553
 เลขเรียก NLM  WY100 ศ444ก 2553
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 4
 ลักษณะทางกายภาพ  365 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: สุขภาพและแนวคิดสำคัญในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน - - การพัฒนาสุขภาพชุมชน : บริการการพยาบาลชุมชนในระบบสุขภาพใหม่ - - กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน - - การประเมินสุขภาพชุมชน - - การกำหนดปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน - - การวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน - - การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน - - การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน - - การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน - - สถานการณ์ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในชุมชน
 หัวเรื่อง  กระบวนการพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, การจัดการ
 หัวเรื่อง  สุขภาพ
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY100 ศ444ก 2553 ฉ.1 
  Barcode: 032810
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ศ444ก 2553 ฉ.2 
  Barcode: 032811
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ศ444ก 2553 ฉ.3 
  Barcode: 032812
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ศ444ก 2553 ฉ.4 
  Barcode: 032813
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ศ444ก 2553 ฉ.5 
  Barcode: 032814
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ศ444ก 2553 ฉ.6 
  Barcode: 032815
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ศ444ก 2553 ฉ.7 
  Barcode: 032816
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ศ444ก 2553 ฉ.8 
  Barcode: 032817
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ศ444ก 2553 ฉ.9 
  Barcode: 032818
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY100 ศ444ก 2553 ฉ.10 
  Barcode: 032819
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ศิราณี อินทรหนองไผ่]

    หัวเรื่อง [กระบวนการพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การจัดการ]
    หัวเรื่อง [สุขภาพ]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การส่งเสริมสุขภาพ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กระบวนการพยาบาล ..
Bib 13399109418

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2016. ULIBM