เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  

 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง
แนวทางการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ พ.ศ. 2553 = Management guideline for hypertensive disorder in pregnancy 2010 / ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Management guideline for hypertensive disorder in pregnancy 2010
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
 เลขเรียก WQ244 น927 2553
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
 รูปเล่ม 33 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ Summary: หนังสือเล่มนี้เสนอเนื้อหาแนวทางการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ประกอบด้วยเรื่อง การวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ การรักษา การให้ยาลดความดันโลหิตในกรณีฉุกเฉินสำหรับสตรีตั้งครรภ์ การลดความเจ็บปวดระหว่างเจ็บครรภ์คลอด รวมทั้งแนวทางประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษและแนวทางป้องกันการเกิดครรภ์เป็นพิษ
 หัวเรื่อง ความดันเลือดสูง--ในหญิงมีครรภ์
 หัวเรื่อง ความดันเลือดสูง--ในระยะตั้งครรภ์
 หัวเรื่อง ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
 หัวเรื่อง Hypertension--in pregnancy
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WQ244 น927 2553  
  Barcode: B0031236
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ244 น927 2553 ฉ.2 
  Barcode: B0031237
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ244 น927 2553 ฉ.3 
  Barcode: B0031238
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ244 น927 2553 ฉ.4 
  Barcode: B0031239
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WQ244 น927 2553 ฉ.5 
  Barcode: B0031240
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แนวทางการป้องกัน..
Bib 13399108922
Registered ULIB  Copyright 2015. uMedia v3