เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  

 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  สกุณา บุญนรากร
 ชื่อเรื่อง 
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย / สกุณา บุญนรากร
 ISBN  978-974-37-2916-4
 พิมพ์ลักษณ์  สงขลา : เทมการพิมพ์, 2551
 เลขเรียก NLM  WA525 ส126ก 2551
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  291 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Summary: หนังสือเล่มนี้เสนอเนื้อหาการเสริมสร้างสุขภาพแก่บุคคลทุกช่วงวัยตามช่วงพัฒนาการของชีวิต ประกอบด้วยเรื่องแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพวัยต่างๆ ได้แก่ วัยทารก วัยหัดเดิน/วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ
 หัวเรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ
 หัวเรื่อง  สุขภาพองค์รวม
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WA525 ส126ก 2551 ฉ.1 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.10 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.11 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.12 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.13 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.14 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.15 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.2 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.3 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.4 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.5 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.6 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.7 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.8 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.9 
  
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
On Shelf

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สกุณา บุญนรากร]

    หัวเรื่อง [การส่งเสริมสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [การสร้างเสริมสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [สุขภาพองค์รวม]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การสร้างเสริมสุข..
Bib 12334106524

 
 
  Union Library Management : ULibM
Copyright 2015. uMedia v3