เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  สกุณา บุญนรากร
 ชื่อเรื่อง 
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย / สกุณา บุญนรากร
 ISBN  978-974-37-2916-4
 พิมพ์ลักษณ์  สงขลา : เทมการพิมพ์, 2551
 เลขเรียก NLM  WA525 ส126ก 2551
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  291 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Summary: หนังสือเล่มนี้เสนอเนื้อหาการเสริมสร้างสุขภาพแก่บุคคลทุกช่วงวัยตามช่วงพัฒนาการของชีวิต ประกอบด้วยเรื่องแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพวัยต่างๆ ได้แก่ วัยทารก วัยหัดเดิน/วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ
 หัวเรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ
 หัวเรื่อง  สุขภาพองค์รวม
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WA525 ส126ก 2551 ฉ.1 
  Barcode: B0023153
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.2 
  Barcode: B0023154
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.3 
  Barcode: B0023155
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.4 
  Barcode: B0023156
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.5 
  Barcode: B0023157
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.6 
  Barcode: B0024350
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.7 
  Barcode: B0024351
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.8 
  Barcode: B0024352
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.9 
  Barcode: B0024353
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.10 
  Barcode: B0024354
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 มกราคม 2560
  จอง
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.11 
  Barcode: B0024870
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WA525 ส126ก 2551 ฉ.12 
  Barcode: B0024871
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สกุณา บุญนรากร]

    หัวเรื่อง [การส่งเสริมสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [การสร้างเสริมสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [สุขภาพองค์รวม]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การสร้างเสริมสุข..
Bib 12334106524

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2016. ULIBM