เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  

 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ISBN 9747886316
 ผู้แต่ง สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
 ชื่อเรื่อง
คู่มือการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2542
 เลขเรียก WT120 ส691ค 2542
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่3
 รูปเล่ม 40หน้า
 หัวเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542  
  Barcode: B0010046
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.10 
  Barcode: B0013261
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.11 
  Barcode: B0013262
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.12 
  Barcode: B0013263
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.13 
  Barcode: B0013264
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.14 
  Barcode: B0013265
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.15 
  Barcode: B0013266
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.16 
  Barcode: B0013267
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.17 
  Barcode: B0013268
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.18 
  Barcode: B0013269
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.19 
  Barcode: B0013270
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.2 
  Barcode: B0010047
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.20 
  Barcode: B0013271
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.3 
  Barcode: B0010048
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.4 
  Barcode: B0013255
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.5 
  Barcode: B0013256
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.6 
  Barcode: B0013257
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.7 
  Barcode: B0013258
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.8 
  Barcode: B0013259
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WT120 ส691ค 2542 ฉ.9 
  Barcode: B0013260
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย]

    หัวเรื่อง [การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือการดูแลส่ง..
Bib 12334090475
Registered ULIB  Copyright 2015. uMedia v3